ŢINTELE STRATEGICE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2014-1019

Având în vedere analiza cantitativă şi analiza calitativă, precum şi rezultatele obţinute prin analiza de nevoi, analiza SWOT şi analiza PEST, pentru următorii cinci ani ne propunem realizarea, în continuare, de activităţi care să urmărească şi să consolideze:

 1. Ţinta strategică 1: Continuarea și dezvoltarea ofertei curriculare, extracurriculare şi extraşcolare specifice, pe criterii de calitate si de pentru viitorul academic si profesional al elevilor, care să fie adaptată standardelor naţionale, să valorifice tradiţiile culturale ebraice, să conducă la învăţarea independentă şi autonomă şi să consolideze portofoliul academic opțional în domeniile: business, comunicare, media, public speaking, debate, diplomaţie și afaceri internaționale al absolvenţilor de liceu
 2. Ţinta strategică 2: Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice-de naționalitate română sau străină (vorbitori nativi de limba engleza, ebraică, spaniolă, germană, chineză, rusă, franceză, italiană) cu înaltă calificare profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă.
 3. Ţinta strategică 3: Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificarea parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural.
 4. Ţinta strategică 4: Menținerea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale; extinderea campusului şcolar prin finalizarea proiectului de reabilitare a clădirii și terenului cu destinația spații de învățământ .
 5. Ţinta strategică 5: Menținerea bunei reputații și prestigiului Complexului Educaţional Lauder-Reut
 6. Tinta strategica 6: Continuarea programelor si proiectelor educationale anuale, initiate de catre Fundatie/Complex in beneficiul comunitatii locale/ internationale de elevi si al imaginii invatamantului preuniversitar din Romania: 
 • programul O sansa pentru viitorul tau-burse integrale de studii la liceul Lauder-Reut pentru elevii provenind din scolile publice ale Sectorului 3 (demarat in anul 2011-2012)
 • programul de burse acordate elevilor provenind din comunitatea evreiasca (demarat in 1997) 
 • proiectul 2Day Ambasador-Conferinta internationala Lauder de diplomatie si afaceri globale, adresata elevilor din tara si din strainatate (demarat in 2012)
 • Gala Prieteniei (2001)-bal de caritate in beneficiul mentinerii si cresterii calitatii conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant
 • proiectul March of the Living International (inititiat in anul 2010) adresat elevilor si profesorilor de istorie din Bucuresti 
 • programele Math & Science by Mail si concursul international de fizica aplicata ‚Safe Cracking int’l Tournament, derulate de renumitul Institut de Stiinte Weizmann din Israel-liceul Lauder-Reut fiind reprezentantul Romaniei la concurs si program, prin parteneriatul academic cu institutul
 • festivalurile internationale de creativitate Cannes Lions (2010) si Eurobest (2014), - (la care delegatiile liceului Lauder-Reut sunt singurele din lume admise ca participante, cu dispensa de varsta (!),aducand astfel o contributie importanta la imbunatatirea per ansamblu a imaginii invatamantului preuniversitar romanesc